Sportiva-Italia - Privacyverklaring

Messageboard, de SaaS Provider achter dit forum, respecteert de privacy van de bezoekers van onze klanten en neemt alle mogelijke stappen om uw gegevens te beschermen. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Deze gegevens zullen niet met derde partijen worden gedeeld uitgezonderd justitie indien er sprake is van strafrechtelijke feiten. Tevens wordt de kennis van onze ingenieurs aangewend om de gegevens technisch zo goed mogelijk te beschermen.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en in stand houden van het account waar u berichten mee kunt posten. Hiernaast worden er persoonsgegevens bijgehouden om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die aan ons zijn gesteld.


Welke informatie heeft Messageboard over u?

Wij hebben de volgende gegevens van de bezoekers van deze website :

Toestemming voor het plaatsen van cookies

Onder de cookie-wetgeving opgelegd door de Nederlandse staat zijn wij verplicht toestemming te vragen om cookies te plaatsen en deze toestemming samen met uw IP-adres voor vijf jaar te bewaren. Deze informatie is alleen beschikbaar voor ons en controlerende instanties.

Account gegevens

Indien u geregistreerd bent op dit forum hebben wij tevens alle informatie die u bij het aanmelden op dit forum hebt ingevuld. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het in stand houden van uw account en wordt direct verwijderd indien u uw account op heft.

Contact formulier

Het contact formulier wordt alleen gebruikt voor het afhandelen van uw opmerkingen of klachten. Deze gegevens worden niet gedeeld buiten ons bedrijf.

Statistieken

Deze website verzamelt statistieken over zijn bezoekers om de website te optimaliseren. Deze statistieken zijn puur voor intern gebruik en worden niet gedeeld met derden.


Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf of een van onze klanten heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Messageboard BV
Lireweg 30
2153 PH Nieuw Vennep
+31 (0) 85 273 38 18
(Wij bieden geen telefonische ondersteuning, gebruik daarvoor onze contact pagina aub)

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.Terug naar aanmeldvenster